Gājēju tilts Grobiņā

Gājēju tilta būvprojekts pār Dzirnavu dīķa sašaurinājumu Grobiņā izstrādāts sadarbībā ar SIA Inženieru birojs "Kurbada tilti" un ir kā turpinājums birojā iepriekš izstrādātajam Dzirnavu un Pils ielu rekonstrukcijas risinājumam. ... Lasīt vairāk...

Pils un Dzirnavu ielu rekonstrukcija Grobiņā

Dzirnavu iela (šobrīd daļa ielas ir Pils iela) ir viena no senākajām Grobiņas ielām un kopā ar Grobiņas pilsdrupu ansambli un Dzirnavu dīķi ir arī viena no ainaviski krāšņākajām pilsētas vietām. ... Lasīt vairāk...

Iekšpagalma labiekārtojums Liepājā

Mets izstrādāts dalībai konkursā par daudzdzīvokļu ēku iekšpagalma labiekārtojumu Liepājā. Labiekārtojumā par vadmotīvu uzstādīta dabas elementu klātbūtnes nodrošināšana iekškvartālā un iespējami plašāku teritoriju izveide iedzīvotāju atpūtai dabas apstākļiem pietuvinātā vidē. ... Lasīt vairāk...

Skolas pagalma labiekārtojums

Skolas pagalma labiekārtojuma projekts izstrādāts un realizēts 2014. gadā. Pagalma platība tikai nedaudz pārsniedz 1500 m2 un tā sadalīta vairākās ar skolas dzīvi saistītās funkcionālās zonās. Audzēkņu galvenie ieguvumi ir mūsdienīgs rotaļu laukums, strītbola laukums un brīvdabas zaļā klase. Neliela vieta paredzēta arī darbinieku autostāvvietām. ... Lasīt vairāk...

Gājēju celiņš Jūrmalas parkā, Liepājā

Gājēju celiņa izbūve Jūrmalas parkā, Liepājā veikta ar mērķi nodrošināt iespēju cilvēkiem ratiņkrēslā ērti nokļūt uz skatu laukuma, kas atrodas parka reljefa pacēluma vietā. ... Lasīt vairāk...

Detālplāns teritorijai Saldū

Brīva teritorija Saldus nomalē, īpašnieks plāno to apbūvēt ar dažādu tipu dzīvojamām ēkām. ... Lasīt vairāk...

Kā ietaupīt naudu ar labu arhitektu?

Pieprasīt informāciju