BALTAIS GULBIS GOLVEJAS OSTAS ŪDEŅOS

07/06/2010
BALTAIS GULBIS GOLVEJAS OSTAS ŪDEŅOS

Golvejas sabiedriskā centra konkursa darbs.

Par konkursu. Dalība arhitektūras ideju konkursos ir saistošs un saspringts personiskās izaugsmes ceļš savas profesionālās varēšanas vairošanai, arī savas varēšanas samērojums ar plašu piedāvājumu klāstu, mēģinājums uztaustīt tos kritērijus, pēc kuriem tad izvēlēts uzvarētājs un kādēļ mans darbs nav pietuvojies līderu grupai. Tieši šis analīzes process pēc konkursa ir vērtīgākais priekš nākošajiem darbiem. Projekta izstrādes stadijā pieņemtie lēmumi un to pārvērtēšana pēc konkursa rezultātu paziņošanas ir tā skola, ko gūst neuzvarējušie dalībnieki.

2009.gada rudenī izstrādāju konkursa projektu Golvejas pilsētas (Īrija) sabiedriskā centra attīstībai pilsētas centrā darbojošās ostas piestātnē (Centre Pier, Galway Harbour Ideas Competition). Objekta novietne, un funkcija likās vilinoša, lai izlemtu piedalīties ne būt ne tik lētajā konkursa darba sagatavošanā. Arī redzētais līdzīgu teritoriju apbūvē Kopenhāgenā, Kardifā (Velsā, Anglijā), Hamburgā un Sidnejā veicināja interesi un vēlēšanos pārbaudīt savas spējas. Turklāt apkārtējās jaunās apbūves konteksts neliecināja par pasaules klases arhitektūras klātbūtni šajā pilsētas daļā, kas vēl vairāk uzkurināja vēlēšanos paspēkoties ar citiem pretendentiem. Iesniegti tika 98 projekti un vēl 30 studentu kategorijā, kas, saprotams, mazināja ilūzijas par izredzēm,, taču, kā jau minēju, arī zaudēts konkurss ir ieguvums.

Esošās jaunās apbūves konteksts ostai pieguļošajos kvartālos.

Par manu projektu. Izpētīju Visu pieejamo informāciju par pilsētu un par vietu, kur ēka paredzēta. Konkursa nolikums bija labi sagatavots, arī internetā pieejamā informācija bija detalizēta un smalka pietiekoši, lai formulētu savu vīziju par pilsētas galvenās sabiedriskās celtnes tēlu ostas centra piestātnē (piestātne atrodas ostas vidū). Stāsti par kuģiem un jahtu mastiem likās pārāk daudz jau ekspluatēti, lai šādā griezumā piedāvātu celtnes tēla filozofiju. Meklēju citu pamatojumu ēkas arhitektūrai un paliku pie divām lietām – vēsturiskās apbūves konteksts pilsētas ūdensmalas frontē ar samērā raibu, bet ļoti līdzsvarotu nelielu būvapjomu ritmu un baltiem gulbjiem ostas akvatorijā.

Gulbji ostā un esošās vēsturiskās apbūves noskaņa - mana stāsta par galveno pilsētas ēku iedvesmotāji.

Izlēmu projektēt ēku kā baltu gulbi skatā no tālas distances (no jūras, kā arī no ostas moliem, kas ir brīvi pieejami pastaigām. Savukārt no tuvas distances ēkai bija jābūt dalītai, kā jau vēsturiskās apbūves mērogs un arī pašas pilsētas centra mērogs to prasa.

Skatā no tālas distances ēka peld kā gulbis ostā.

Arī no pilsētas puses baltais gulbis projicējas uz esošās apbūves fona un atspīd ūdenī.

Ēkas dažādās funkcionālās telpu grupas (izstāžu telpas, brīvdabas estrāde ar transformējamu jumtu, tūrisma informācijas centrs, tirdzniecības, restorānu un biroju telpas) izvietoju gar iekšēju gājēju ielu, sadalot tās septiņos būvapjomos. Centrālā gājēju iela plānota divos līmeņos. Pirmajā līmenī iela segta un ap to izvietotas tirdzniecības, izstāžu un koncertu darbības funkcijas. Otrajā līmenī iela atklāta un ap to izvietoti biroji. Piekļūšana abiem līmeņiem plānota no esošās savienojošās piestātnes daļas ar krastu, kā arī pār izgriežamu pontonu tiltu pār ostas kuģu ceļu. Pa perimetru ēkai projektēti peldoši pontoni ar gājēju zonu uz tiem. Tie kalpo arī kā restorānu un izstāžu funkcijas paplašinājums virs ūdens. Programmā tika prasīts specifisks jahtu apkalpošanas birojs – arī to paredzēju izvietot uz peldoša pontona.

Ēkas funkcionālais mugurkauls - iekšējā gājēju iela ar šķērsvisrziena piekļūšanu no abiem krastiem.

Ēkas novietojums pilsētas struktūrā.

Ēkas arhitektūras risinājumam izvēlējos baltu betona balstu ritmu ar skulpturālu formu, kas nosacīti asociējas ar gulbja spalvām. Betons izvēlēts kā pateicīgs materiāls skulpturālas ēkas formas dizainam, kas veido asociāciju par gulbi ostas ūdeņos. Šo asociāciju pastiprina arī peldošās pontonu platformas ap ēku, kā arī atspīdums ūdenī.

Tuvplānā atsevišķie ēkas būvapjomi labi saskatāmi un balstu ritms ar savu skulpturālo formu kārto fasāžu dizainu.

Starp balstiem stiklojums, tādējādi ēka kļūst atvērta un caurredzama, kā jau sabiedriskas nozīmes vieta, kas paredzēta tūristu un pilsētnieku apkalpošanai. Šāds risinājums ir pateicīgs arī celtnes nakts izgaismojumam – gan izvietojot fasāžu gaismas, kas vērstas pa betona balstu malu, gan caur stiklojumu ārā plūstošās gaismas atspīdumu rotaļa uz balstiem.

Gājēju iela otrā stāva līmenī.

Par konkursa rezultātiem. Ja iepriekš atzinīgi vērtēju konkursa materiālus un to labo sagatavotības līmeni, tad rezultātu apkopojuma diemžēl šim konkursam nav. Oficiālajā konkursa rīkotāju mājas lapā http://www.riai.ie/news/article/centre_pier_competition_results/ pieejama tikai pa vienai uzvarējušā projekta bildei no divām vērtēšanas kategorijām un viss… ne plānu, ne paskaidrojuma rakstu, ne arī vēl kādi skati. Pat desmit labākie darbi nav apskatāmi. Tas nedaudz sarūgtina, jo ne jau visiem ir iespējams braukt uz konkursa darbu izstādi . Tomēr raksta sākumā minētie ieguvumi no dalības paliek arī šādā situācijā, kad par uzvarētāja darbu esmu vienkārši neizpratnē – nesaprotu, kā vertikālajā būvapjomā izvietojas visas ēkas funkcijas, tas nevar būt pārāk ērti. Savukārt par arhitektūras risinājuma tendencēm vienmēr pastāvēs diskusija, bet noteikti var lietas traktēt arī tā. Tāpēc jau konkursi tiek rīkoti, lai izvēlētos vairākumam pieņemamāko risinājumu. Konkursu uzvarēja arhitektu birojs JM – Konrad Milton & Carl Jägnefält, no Zviedrijas.

Konkursā uzvarējušais zviedru arhitektu projekts.

Studentu darbu kategorijā uzvarējušais darbs - Laura O'Brien & Faela Guiden no Golvejas.

 

Gundars Vīksna,

Arhitekts

Skatījumi(0)
Komentāri(0)

Komentāri

G. Vīksna

Manuprāt, sabiedrības izpratne par arhitekta darbu ir stereotipiska - arhitekts zīmē mājas un viņa galvenais uzdevums ir rūpēties par ēku fasāžu dizainu, lai tās būtu "smukas".  Taču realitātē arhitekta darbs ir izteikti analītisks. Ēkas funkcija ir tikpat svarīga, kā fasāžu risinājumi.

Ilgu gadu gaitā ir strādāts ar visai atšķirīgas funkcijas projektiem un šajā darbā ir bijis jāizprot reizēm visai svešas un iepriekš nezināmas lietas. Uzkrātā pieredze, protams, veido manu pasaules uzskatu un lietu kārtības redzējumu. Tādēļ ir lietas, procesi, kur es redzu - hei, tas taču ir neracionāli, vai tas varētu notikt labāk, ja cilvēki nedaudz savādāk uz lietām paskatītos. Man likās, ka būtu labi, ja es mēģinātu populārā veidā skaidrot, pamatot, kas varētu notikt labāk, ja cilvēki uzzinātu manu viedokli un varbūt atzītu, ka ir vērts tajā arī ieklausīties.

Savs blogs ir laba iespēja uzrunāt cilvēkus. Tas nekas, ja izteiktais viedoklis uzreiz netiek pieņemts un tiek uzrakstīts kāds asāks komentārs. Manam viedoklis nav obligāti jābūt vispareizākajam.

 

G. Vīksna

Kā ietaupīt naudu ar labu arhitektu?

Pieprasīt informāciju