Būvinženiera izglītība Latvijā

25/03/2010
Būvinženiera izglītība Latvijā

Katram cilvēkam, neatkarīgi no tā vai viņš mācās vidusskolā, strādā algotu vai brīvprātīgu darbu, pienāk laiks, kad viņš domā par austākās izglītības iegūšanas vai papildināšanas iespējām. Cits jau ir sasniedzis savu vēlamo izglītības līmeni, bet mans mērķis ir pastāstīt par būvniecības specialitātes iegūšanu tiem interesentiem, kuri to vēl nav izdarījuši.

Pašlaik studēju Latvijas Lauksaimniecības Universitātē (LLU) 5. kursā būvniecības specialitātē. Iegūstamā kvalifikācija – būvinženieris, pēc Latvijā noteiktās kārtības, ir pietiekami augsts grāds, lai turpmāk iekļautos gan darba tirgū, gan sakrājot zināmu pieredzi iegūtu būvinženiera sertifikātu un veiktu privātu praksi vai uzņēmējdarbību.

Lauku Inženieru Fakultātes galvenā ēka, foto - Uldis Masulevičs

Latvijā nav daudz izglītības iestāžu, kas nodrošina akreditētas studijas topošajiem būvinženieriem. Divas populārākās un atzītākās ir Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) un LLU. Pirmais faktors, kas mani atturēja no iestāšanās RTU bija lielais konkurss, par budžeta vietu ar vidējiem centralizēto eksāmenu rādītājiem nebija ko sapņot, savukārt nepieciešamie līdzekļi, kas jāiegulda studiju maksā, bija trīs reizes augstāki kā LLU (2005. gadā), papildus tam LLU piedāvā studentu rotāciju no maksas uz valsts apmaksātām vietām pēc katra semestra, kas nodrošina studentiem, kuriem valsts centralizētie eksāmeni nav bijuši izcili, iespēju sevi pierādīt atkārtoti, šoreiz sevis izvēlētajā profesijā, nevis vispārīgos teorētiskos pārbaudījumos. Mans mērķis nebūt nav izvērst jebkādu LLU reklāmu, pats labprātāk būtu studējis un dzīvojis Rīgā, ja vien viss uzskaitītais nebūtu licis šķēršļus.

Mācību process nav vienkāršs, šī profesija prasa zināmas prāta spējas, tie ir gari pieci gadi, kuru laikā jāizstrādā ļoti daudz darbi, tomēr, ja ir vēlme sasniegt mērķi, iemācīties var visu. Pilnīgi droši apgalvoju, ka jebkurš students, kurš ir pietiekami vēlējies un centies nokārtot pārbaudījumu, to arī ir izdarījis, cits ilgākā, cits īsākā laika posmā, bet rezultāts ir sasniegts, kas arī ir galvenais.

Laboratorijas darbs procesā - putuģipša paraugu izgatavošana

Nozīmīgākie mācību priekšmeti būvniecības specialitātē ir būvmehānika, būvfizika, materiālu pretestība metāla, koka, dzelzsbetona un mūra konstrukcijām, sabiedrisko un lauksaimniecības ēku projektēšana, apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana, būvju tehniskā vērtēšana, gruntsmehānika, inženierģeodēzija, ūdensapgāde un kanalizācija. Šī ir tikai ļoti neliela daļa no kursa, kas jāiziet piecu gadu laikā. Pirmajos mācību gados vairāk ir vispārīgu zināšanu kursi, piemēram, augstākā matemātika, fizika, arhitektūra, elektrotehnika, u.c.

Kursa darba rasējuma daļa priekšmetā "koka un plastmasas konstrukcijas"

Pēc pirmā mācību gada dažkārt radās sajūta, ka daļa no mācībām ir radītas lai studentus „atsijātu”, ka tās turpmākajā profesijas dzīvē nebūs nepieciešamas. Iepriekš jau brīdinu, ka no šādām domām jēgas ir maz, tās tikai piesārņo galvu. Arī es ar kursa biedriem esmu šādas lietas pārdomājis – kāpēc man jāmācās filozofija un jāzina kaut kas par senajiem filozofiem – atbildi nezinu joprojām, bet secinājums ir vienkāršs, šādas domas sarežģī mācību procesu, radītā mācību programma jau nemainīsies tāpēc, ka dažiem studentiem tā nebūs pilnīgi pa prātam. Ja studijas ir uzsāktas, tās ir jāpieņem tādas kādas tās ir, protams, ja tas ir pilnīgā pretrunā ar kāda cilvēka domāšanu un uztveri, viņam vienmēr paliek pēdējais vārds – iet un mācīties sev atbilstošākā mācību iestādē vai programmā.

Studijas iesaku:

  • Ja jums patīk veikt projektēšanas darbus vai atrasties būvlaukumā, vadīt strādniekus un saprast kaut ko vairāk par notiekošo, ir liela pacietība un interese iziet piecu gadu studiju kursu, kas būs tikai kā pamats turpmāk profesionālajā dzīvē nepieciešamajām zināšanām, jo prakse daudzkārt atšķiras no teorijas.
  • Ja vēlaties turpmāk profesionālajā dzīvē meklēt jaunus risinājumus un idejas – būvniecība attīstās līdz ar arhitektūru un iegūtajām zināšanām par apkārtējo pasauli, tādēļ risinājumi laika gaitā arī atšķirsies.

 

Studijas neiesaku:

  • Ja ir vēlme ātri pabeigt mācības (iegūt diplomu) un ikdienā neieguldīt tajās daudz laika.
  • Ja nevariet iedomāties sevi izstrādājot septiņus kursa darbus vienlaicīgi pus gada laikā.

Darba organizācijas projekts mācību priekšmetā "Būvdarbu vadība un organizācija"

Pirms studiju uzsākšanas man bija tumša bilde par augstskolā notiekošajām mācībām un procesu, tādēļ ceru, ka kaut nelielu bildes gaišumu esmu radījis kādam man līdzīgi domājošam nākamajam studentam.

Toms Balčus

Skatījumi(0)
Komentāri(0)

Komentāri

G. Vīksna

Manuprāt, sabiedrības izpratne par arhitekta darbu ir stereotipiska - arhitekts zīmē mājas un viņa galvenais uzdevums ir rūpēties par ēku fasāžu dizainu, lai tās būtu "smukas".  Taču realitātē arhitekta darbs ir izteikti analītisks. Ēkas funkcija ir tikpat svarīga, kā fasāžu risinājumi.

Ilgu gadu gaitā ir strādāts ar visai atšķirīgas funkcijas projektiem un šajā darbā ir bijis jāizprot reizēm visai svešas un iepriekš nezināmas lietas. Uzkrātā pieredze, protams, veido manu pasaules uzskatu un lietu kārtības redzējumu. Tādēļ ir lietas, procesi, kur es redzu - hei, tas taču ir neracionāli, vai tas varētu notikt labāk, ja cilvēki nedaudz savādāk uz lietām paskatītos. Man likās, ka būtu labi, ja es mēģinātu populārā veidā skaidrot, pamatot, kas varētu notikt labāk, ja cilvēki uzzinātu manu viedokli un varbūt atzītu, ka ir vērts tajā arī ieklausīties.

Savs blogs ir laba iespēja uzrunāt cilvēkus. Tas nekas, ja izteiktais viedoklis uzreiz netiek pieņemts un tiek uzrakstīts kāds asāks komentārs. Manam viedoklis nav obligāti jābūt vispareizākajam.

 

G. Vīksna

Kā ietaupīt naudu ar labu arhitektu?

Pieprasīt informāciju